Spring naar content

Wat niet weet, deert wél. Vaklunch.nl #501

23 november 2022

Bij klassieke poortwachtersberoepen wordt kennis van de Wwft in beginsel verondersteld. Als zij de regels niet naleven, komt dat in beginsel voor hun rekening. Maar het OM vervolgt de laatste tijd naast poortwachters steeds vaker ‘gewone’ ondernemers op grond van de Wwft.

Kan van de bloemist op de hoek worden verwacht dat hij net zo goed op de hoogte is van de regels als een notaris of bankier? De Vaklunch van deze week is geschreven door Luce Smithuijsen.

 

 

 

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. L.M. (Luce) Smithuijsen