Skip to content

Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst: uitbreiding navorderingsmogelijkheden

Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst: uitbreiding navorderingsmogelijkheden

Mw. mr. A.J.C. Perdaems, MBB, november 2013, nummer 11

Op 2 september 2013 heeft de staatssecretaris van Financiën het wetsvoorstel ‘Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst’ aan de Tweede Kamer aangeboden. Hij heeft van deze gelegenheid gebruikgemaakt om een tijdelijke versoepeling van het inkeerbeleid aan te kondigen.

Hier is direct veel aandacht naar uitgegaan. Ook het voorgestelde nieuwe heffingssysteem staat volop in de belangstelling. De Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën heeft op 16 oktober jl. publiekelijk laten weten het wetsvoorstel, waarbij de aanslagtermijn van 3 jaar naar 15 maanden wordt teruggebracht, niet te steunen. De staatssecretaris heeft echter laten weten dat hij niet van plan is zijn voorstel te wijzigen.

In dit artikel, recentelijk gepubliceerd in MBB (november 2013), bespreekt Angelique Perdaems een aantal aspecten uit het huidige wetsvoorstel. Daarbij licht zij het nieuwe heffingssysteem toe en worden de nieuwe verruimde navorderingsregels uitgebreid besproken. Tevens schenkt zij aandacht aan de rechtsongelijkheid die door invoering van de voorgestelde navorderingsregels ontstaat tussen IB- en VPB-ondernemers.

Lees het artikel

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. A.J.C. (Angelique) Perdaems