Skip to content

Wetsvoorstel vereenvoudiging formeel verkeer belastingdienst: electronisch berichtenverkeer

02 juni 2014

Ondernemers zijn al geruime tijd gewend aan de verplichting elektronisch btw-aangifte te doen. Roelof Vos bespreekt in BTW-bulletin 2014/40 het wetsvoorstel ‘Vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst’, waarmee het kabinet beoogt een gedegen grondslag voor elektronisch berichtenverkeer van en met de belastingdienst te regelen. De bedoeling is dat op termijn het berichtenverkeer tussen ondernemer en belastingdienst uitsluitend nog elektronisch plaatsvindt.

Lees het artikel.