Skip to content

Wijziging douanewetgeving: overgangswetgeving 1 mei 2016 in zicht

Gerelateerde expertises:

Wijziging douanewetgeving: overgangswetgeving 1 mei 2016 in zicht

Mr. A. Wolkers en mr. E.H. Mennes, BTW-bulletin 2015/51

De ingrijpende wijzigingen in de douanewetgeving per 1 mei 2016 maken overgangsmaatregelen noodzakelijk. In dit artikel wordt een aantal overgangsmaatregelen besproken. Allereerst de maatregelen die moeten voorkomen dat per 1 mei 2016 massaal nieuwe vergunningen voor schorsingsregelingen moeten worden aangevraagd. Daarna worden twee onderwerpen uit de concept overgangsmaatregelen besproken die te maken hebben met het berekenen van de hoogte van de douaneschuld, namelijk de douanewaarde en de bindende tariefinlichting (BTI).

Lees het artikel.