Spring naar content

Winst- en omzetcorrecties juwelier; omkering bewijslast; brutowinstpercentage. Annotatie NLF 2021/1509

Omkering en verzwaring van de bewijslast kan worden toegepast nadat een informatiebeschikking onherroepelijk vaststaat of als de vereiste aangifte niet is gedaan. In deze procedure heeft het Hof geoordeeld dat omkering en verzwaring van de bewijslast wegens het niet voldoen aan de administratie- en bewaarplicht niet aan de orde kan zijn omdat de Inspecteur geen informatiebeschikking heeft genomen. De Hoge Raad onderschrijft dat oordeel.

Lees verder.

Gepubliceerd door onze specialist:

Mr. A.J.C. (Angelique) Perdaems