Skip to content

Wist of had moeten weten dat de btw niet is betaald

06 juli 2014

In het huidige btw-systeem geldt als uitgangspunt dat de leverancier de btw afdraagt en dat de afnemer-ondernemer de btw in aftrek kan brengen als voorbelasting. De ene ondernemer draagt af en de ander vraagt de aan de leverancier betaalde btw terug van de belastingdienst. Dit systeem noemt met ook wel de achilleshiel van de btw: omdat het aftrekrecht van de afnemer in principe losstaat van de afdracht van de btw door de leverancier loopt de belastingdienst het risico dat hij de btw wel moet uitbetalen aan de afnemer maar dat hij dit bedrag niet ontvangt van de afnemer.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie komt hierin de fiscus inmiddels wel te hulp: als fraude in het spel is en de afnemer wist of had moeten weten dat de btw niet is afgedragen, kan het aftrekrecht aan de afnemer worden ontzegd. Eenzelfde oordeel geeft het Hof van Justitie van de Europese Unie over de toepassing van het nultarief.

In deze bijdrage gaan Roelof Vos en Marloes Lammers nader in op de uitleg van ‘wist of had moeten weten dat de btw niet is betaald’.

Lees het artikel.