Skip to content

Zwitserse Belastingautoriteiten ontvangen anonieme groepsaanvraag in verband met Credit Suisse

11 november 2016

In het Bundesblatt van 15 maart 2016 maakten de Zwitserse Belastingautoriteiten openbaar dat zij op 3 februari 2016 van de Nederlandse Belastingdienst een verzoek hebben ontvangen om informatie te verstrekken over Nederlandse belastingplichtigen die mogelijk over bankrekeningen bij Credit Suisse beschikten. Deze openbaarmaking is onlangs, op 25 oktober 2016, nogmaals in het Bundesblatt opgenomen. De Zwitserse Belastingdienst heeft de groepsaanvraag over de vermeende Credit Suisse rekeninghouders weer in behandeling genomen.

 

Het betreft een zogenoemd anoniem groepsverzoek: het heeft betrekking op personen wiens namen niet bekend zijn. Het groepsverzoek is – zo blijkt uit de openbaarmaking – in behandeling genomen voor de periode van 1 februari 2013 tot en met 31 december 2014.

 

Het is op dit moment nog onduidelijk hoe dit verzoek zich verhoudt tot de uitspraak van het Bundesgericht van 12 september 2016 waarover wij eerder berichtten. Deze uitspraak heeft betrekking op een anoniem groepsverzoek van de Nederlandse Belastingdienst betreffende (potentiële) rekeninghouders bij de Zwitserse bank UBS. Deze uitspraak is helaas nog niet gepubliceerd. Uit de samenvatting opgenomen op de site van het Bundesgericht blijkt dat in die casus uitwisseling van informatie is toegestaan ook zonder het noemen van de namen van de onderzochte personen, mits het verzoek in kwestie niet als “fishing expedition” kan worden bestempeld.

 

Hoe de scheidslijn kan worden aangebracht is nog niet duidelijk omdat de uitspraak nog niet beschikbaar is. Bovendien wijkt de casus van de Credit Suisse op enkele punten af van de UBS-casus. Wij blijven de ontwikkelingen nauwgezet volgen.

 

Wij zijn het overigens niet eens met het beleid van de fiscus dat (voormalig) rekeninghouders bij UBS of Credit Suisse na publicatie een beroep op de inkeerregeling wordt onthouden en de facto leidt tot een (concept)vaststellingsovereenkomst met hogere boetepercentages. (zeker) Als de fiscus geen informatie uit Zwitserland heeft ontvangen, is niet aannemelijk dat de door de fiscus genoemde strafverzwarende omstandigheden aan de orde zijn.

 

Hertoghs advocaten heeft geruime ervaring met buitenlands vermogen en internationale informatie-uitwisseling. Mocht u hierover van gedachten willen wisselen, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.