Skip to content

Zwitserse rechtbank beslist in groepsaanvraag rekeninghouders UBS

24 maart 2016

Op 21 maart 2016 heeft de Zwitserse rechtbank bepaald dat geen gevolg mag worden gegeven aan de groepsaanvraag van Nederland over (voormalig) rekeninghouders van de UBS-bank in Zwitserland. Volgens de Zwitserse rechter verbiedt het protocol bij het Verdrag tussen Nederland en Zwitserland groepsaanvragen zonder vermelding van namen.

Tegen deze beslissing heeft de Zwitserse Belastingdienst inmiddels hoger beroep ingesteld. De uitspraak van de Zwitserse hoger beroepsrechter wordt nog voor de zomer verwacht. De verwachting is voorts dat de Zwitserse Belastingdienst geen definitieve beslissingen in de groepsaanvraag ter zake van de Credit Suisse zal nemen totdat het oordeel van de hoger beroepsrechter in de UBS-zaak bekend is.

Lees het persbericht.