Spring naar content
Wij zijn Hertoghs advocaten

De Hertoghs methode van onderhandelen: ‘yes it is’

Onze advocaten zijn getraind met de Harvard methode van onderhandelen.
‘Getting to yes’ en onderhandelen op basis van het uitwisselen van belangen in plaats van standpunten.

De juiste strategie

Wat is het beste resultaat?

Die vraag kent vele antwoorden en is afhankelijk van allerlei factoren die gedurende een procedure kunnen veranderen. Voor de een zal een (snelle) oplossing het beste resultaat zijn, waar dit voor de ander gelijk krijgen in een procedure is.

Samen met u bepalen wij de juiste strategie voor uw zaak. Het in kaart brengen van de achterliggende belangen is daarbij een belangrijke stap. En die belangen gaan verder dan enkel de juridische discussie die speelt.

De onderhandelmethode

Onze advocaten zijn getraind te onderhandelen.

‘Getting to yes’ en onderhandelen op basis van het uitwisselen van belangen in plaats van standpunten. Je richten op de ander levert meer resultaat op dan je eigen visie te blijven herhalen. Goed onderhandelen betekent dan ook vooral goed luisteren.

Belastingcontrole

Onderhandelingen met de overheid

De onderhandelingen die wij voeren zijn doorgaans met de Belastingdienst of het Openbaar Ministerie. Het bijzondere aan onderhandelen met de overheid is dat sprake is van een asymmetrische machtsverhouding. Ambtenaren hebben geen persoonlijk financieel belang bij de uitkomst van een geschil. Een juiste rechtstoepassing staat voor hen centraal.

De Harvard methode hebben wij daarom omgezet in de Hertoghs methode van onderhandelen, die rekening houdt met deze specifieke verhoudingen. Het bewaken van de procesrechten speelt hierbij een belangrijke rol, alsook de bereidheid om indien mogelijk op het scherp van de snede te procederen. De combinatie onderhandelen en procederen creëert in zoverre een gelijker speelveld. Toch heeft ook de overheid belang bij het bereiken van een oplossing.

Conflicten

Bij een conflict met de Belastingdienst telt mee dat de relatie met deze partij na het beëindigen van het geschil niet eindigt. Oog hebben voor de (bijna) eeuwigdurende relatie en het vertrouwen dat daarbij over en weer komt kijken, is dus van belang. Soms staat zelfs persoonlijke wrok in de weg aan een uitkomst en moet daar eerst aan gewerkt worden.

Doelen bereiken

Voor het bereiken van een buitengerechtelijke oplossing met het Openbaar Ministerie geldt grotendeels hetzelfde als voor de Belastingdienst. Hoewel de interactie met het Openbaar Ministerie doorgaans hopelijk maar eenmalig is, doet de toekomst er – ook in deze zaken – zeker toe. Compliance in het kader van speciale preventie is niet meer weg te denken uit het juridische speelveld. Bovendien zien wij dat de rol van het slachtoffer groeit.

Oplossingen zijn eindeloos

Met een open vizier en creatieve geest zijn de mogelijkheden voor het bereiken van een overeenstemming eindeloos. Dat is wat Hertoghs advocaten biedt. Wij kijken verder dan alleen het juridische probleem, wegen alle belangen af en weten dat verleden, heden en toekomst uitkomst bieden.