Skip to content

De Hoge Raad gaat zelden om. De achterliggende gedachte is dat de burger er vanuit moet kunnen gaan dat regels niet zomaar veranderen. In het arrest van 5 juli 2019 gaat de Hoge Raad toch expliciet om.[1]De nieuwe koers van de Hoge Raad houdt in dat per 1 augustus de belastingplichtige ook bij een opgelegde…

Lees meer

N.a.v. Hoge Raad 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:310   De Belastingdienst zet steeds vaker het civiele recht in om informatie van de belastingplichtige af te dwingen. Bij de civiele rechter wordt een bevel gevorderd om op straffe van een dwangsom informatie aan de Belastingdienst te verstrekken. De dwangsom wordt ingezet naast de omkering en verzwaring van…

Lees meer