Skip to content

Hoewel artikel 69a AWR op 1 januari 2014 in werking is getreden, was de strafrechtelijke jurisprudentie over deze bepaling schaars. Opvallend was daarom het arrest van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 13 februari jl., waarin over toepassing van artikel 69a AWR is geoordeeld en waarvan wij met veel genoegen kennis namen. Fraudebestrijding is de laatste jaren de…

Lees meer