Skip to content

De belastinginspecteur moet volgens de wet binnen een bepaalde termijn een aanslag vaststellen. Doet hij dat niet dan verspeelt hij daarmee zijn recht tot belastingheffing. Ivo Leenders licht toe hoe een recent oordeel van de Hoge Raad in het voordeel van de belastingplichtige kan werken.  

Lees meer