Skip to content

n.a.v. Hoge Raad van 2 december 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2722 en ECLI:NL:HR:2016:2724) en Handboek Controle van de Belastingdienst, gepubliceerd op 16 maart 2017.   Een aansprakelijkgestelde heeft volgens de Invorderingswet 1990 recht op inzage in alle gegevens met betrekking tot de belasting waarvoor hij aansprakelijk is gesteld, voor zover deze gegevens voor het maken van bezwaar of…

Lees meer

Brief van 17 januari 2017 van Staatssecretaris Wiebes aan de Tweede Kamer over de aanpak van belastingontduiking. In deze brief doet Staatssecraris Wiebes zijn toezegging aan de Tweede Kamer gestand om met een aantal maatregelen te komen tegen belastingontduiking. Door de media is het bericht over de afschaffing van de inkeerregeling opgepakt, maar er staan…

Lees meer