Skip to content

De Hoge Raad heeft onlangs beslist dat een naheffingsaanslag accijns kan worden opgelegd aan de vergunninghouder van een accijnsgoederenplaats, indien deze voor een derde een verzoek om teruggaaf heeft ingediend en niet wist of hoefde te weten dat over de goederen nog geen accijns was voldaan. Wij pleiten ervoor dat de te goeder trouw zijnde…

Lees meer