Skip to content

N.a.v. conclusie A-G Niessen 16/03548, ECLI:NL:PHR:2017:198   Advocaat-Generaal Niessen heeft in een conclusie uitgebreid onderzoek verricht naar de wijze waarop artikel 80a Wet RO door de belastingkamer wordt toegepast. De invoering van dit artikel heeft tot gevolg dat de Hoge Raad een soort selectie aan de poort toepast. De Hoge Raad kan cassatieberoepen niet-ontvankelijk verklaren…

Lees meer