Skip to content

De afgelopen jaren is het Zwitserse bankgeheim steeds verder onder druk komen te staan. Op 6 mei 2014 hebben heeft Zwitserland zich verbonden om op termijn bank- en belastinggegevens automatisch te zullen uitwisselen. Op 14 januari 2015 is een tweetal Zwitserse wetsvoorstellen gepubliceerd op basis waarvan bankgegevens van buitenlandse bankrekeninghouders automatisch naar de belastingdienst in…

Lees meer