Skip to content

Op 17 januari jongstleden heeft Staatssecretaris Wiebes een brief aan de Tweede Kamer aangeboden, waarin hij maatregelen aankondigt tegen belastingontduiking. Eén van de maatregelen ziet op de afschaffing van de zogenoemde inkeerregeling. De inkeerregeling houdt in dat de Belastingdienst géén (bij inkeer binnen 2 jaar) of een lagere boete (bij inkeer na 2 jaar) aan…

Lees meer