Skip to content

Het arrest van het Hof van Justitie EU van 16 mei 2017[1] (Berlioz) heeft de laatste tijd de nodige pennen in beweging gebracht. En niet zonder reden. Het arrest gaat namelijk over rechtsbescherming in het kader van gegevensuitwisseling in Europees verband. En daar schort het sinds 2014 behoorlijk aan.   Voor 1 januari 2014 voorzag…

Lees meer