Skip to content

In Hertoghs Beschouwt #15 van 16 mei 2017 en van 12 september 2017 (#32) hebben wij aandacht besteed aan het Credit Suisse-arrest, waarin de belastingkamer van de Hoge Raad heeft geoordeeld dat een pleitbaar standpunt naar objectieve maatstaven moet worden beoordeeld (ECLI:NL:HR:2017:638). Opmerkelijk was dat de belastingkamer van de Hoge Raad in dit arrest ook in…

Lees meer