Skip to content

De Wet DBA blijft de gemoederen bezig houden. Enerzijds worden de controles opgevoerd maar anderzijds gelden strenge criteria voor handhaving. In het kader van het Toezichtsplan Arbeidsrelaties heeft de Belastingdienst 104 bedrijfsbezoeken uitgevoerd. In de rapportage van 5 maart 2019[1] zijn de onderzoeksresultaten bekend gemaakt. De Belastingdienst heeft in meer dan de helft van de…

Lees meer

Eerder besteedde Hertoghs Beschouwt[1]aandacht aan de eerste beslissing van een belastingrechter over een fiscale boete voor een medepleger. Een notaris had de twijfelachtige eer om het spits af te bijten. Onze beschouwing destijds was behoorlijk kritisch; de uitspraak van de rechtbank was op zijn minst gebrekkig gemotiveerd.   Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden[2] heeft de zaak in…

Lees meer

Op 1 januari 2012 is artikel 10a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) in werking getreden: belasting- of inhoudingsplichtigen moeten zelf onjuistheden en onvolledigheden in hun aangiften omzetbelasting melden. Sindsdien is het niet doen van deze suppletie beboetbaar gesteld in artikel 10a jo. 15 van het Uitvoeringsbesluit Omzetbelasting 1968 (UB OB). Afgelopen jaar zagen…

Lees meer

FIOD-invallen Op vrijdag 31 maart 2017 werd in de media veel aandacht besteed aan de FIOD-invallen bij vermeende zwartspaarders en kantoren van Credit Suisse. Daaruit blijkt dat de FIOD over gegevens beschikt van 3.800 Nederlanders die vermogen hebben aangehouden bij Credit Suisse in Zwitserland. De FIOD deed op donderdag 30 maart 2017 invallen in Den…

Lees meer

Jaren geleden werd een regeling ingevoerd, die ertoe moest leiden dat werkgevers werden gestimuleerd om werknemers in de praktijk opleiding te laten volgen. Een leven lang leren was het adagium.   Dit leidde tot de wet vermindering afdracht loonbelasting (WVA), waarbij een bedrag van ongeveer € 2.700 per jaar per werknemer aan loonbelasting kon worden…

Lees meer