Skip to content

Mariëlle Boezelman en Maaike Coenen voorzien het arrest van de Hoge Raad van 23 januari 2017 van commentaar (ECLI:NL:HR:2017:71)   In deze zaak klaagt het middel over de niet-ontvankelijkverklaring van het beklag tegen inbeslagneming, voor zover dat is gericht tegen de kennisneming of het gebruik van ‘(waarschijnlijk) uitgelezen’ gegevens die in de onder de klager…

Lees meer