Skip to content

In Nieuwsbrief Strafrecht geannoteerd 2016/31 schrijft Mariëlle Boezelman over het arrest van de Hoge Raad van 1 december 2015 (ECLI:NL:HR:2015:3432). In deze zaak is op basis van artikel 69, lid 2, AWR, ten laste gelegd dat onjuist of onvolledige BTW aangiften gedaan. Opmerkelijk is dat ook ten laste is gelegd dat in die aangiften een…

Lees meer