Skip to content

Een pleitbaar standpunt kan niet op een stellingname over een feitelijke kwestie zien, aldus Advocaat-Generaal Niessen. Die conclusie geeft ons aanleiding om daarop te reageren. Wij menen namelijk dat ook een stelling van feitelijke aard, zoals de waarde van aandelen, pleitbaar kan zijn. De waardering van aandelen is een fiscale kwalificatie van de feiten. De…

Lees meer

Tijdens de zomervakantie van dit jaar verscheen een conclusie van de advocaat-generaal[1] in een op zijn minst opmerkelijke fiscale procedure. Een ‘normaal’ mens zal na het lezen vermoedelijk denken dat de fiscale rechtspraak collectief door een zonnesteek is getroffen. Gelukkig kan de Hoge Raad nog voor verkoeling zorgen en hieraan een einde maken. Waarover maken…

Lees meer