Skip to content

‘If you don’t see the book you want on the shelves, write it.’ De afgelopen jaren zien wij het aantal btw-gerelateerde strafzaken en onderzoeken sterk toenemen. Over fraude met omzetbelasting hebben wij de afgelopen jaren het nodige geschreven. In de wetenschappelijke literatuur ontbrak het echter nog aan een volledig op dit onderwerp gericht handboek. De…

Lees meer

n.a.v. HR 9 mei 2017, ECLI:NL:2017:830 Op 9 mei 2017 heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen[1], dat vooralsnog voornamelijk in de vakpers is genoemd vanwege de overwegingen ten aanzien van de consultatiebijstand[2]. De verdachte in deze zaak was voorafgaand aan zijn verhoren door de FIOD niet gewezen op zijn recht op rechtsbijstand. Het…

Lees meer