Skip to content

Over de strafvervolging van witwassen na een rechtsgeldige inkeer Dat het strafrecht meer een ‘optimum remedium’ is geworden dan een ‘ultimum remedium’ is een ontwikkeling die al jaren geleden is ingezet. Het strafrecht is geen uiterst redmiddel meer, maar een middel om normconform gedrag af te dwingen. De Belastingdienst blijft steeds op zoek naar die…

Lees meer

Uit het Jaarplan 2020 dat eind november 2019 werd gepubliceerd, blijkt dat de jacht op buitenlands vermogen onverminderd doorgaat. Handhaving is een belangrijk onderwerp in het jaarplan en binnen het programma Verhuld Vermogen wordt het bestrijden van ondoorzichtige constructies één van de prioriteiten. Eerder werd al aangekondigd dat de fiscus het vizier niet alleen meer…

Lees meer

In de jacht op zwartspaarders heeft de Belastingdienst de afgelopen jaren rechtstreeks informatie opgevraagd omtrent Nederlandse rekeninghouders bij de Zwitserse banken UBS, Credit Suisse, Julius Bär en BNB Paribas. Daarnaast heeft de Belastingdienst via de Duitse fiscus informatie gekregen over Nederlandse rekeninghouders bij de Luxemburgse Banque et Caisse d’Epargne. Wanneer rekeninghouders van een van die…

Lees meer

Eind november 2017 verscheen het boek ‘De jacht op buitenlands vermogen’, waarin Anke Feenstra en Angelique Perdaems een aantal thema’s op dit terrein naar voren brachten. De ontwikkelingen hebben in 2018 niet stilgestaan. In dit artikel bespreken Anke en Angelique recente ontwikkelingen in wetgeving, beleid en rechtspraak. Aangezien de Belastingdienst zich steeds meer richt op…

Lees meer

In de eerste maanden van dit jaar zijn er weer diverse berichten in de media verschenen over de jacht van de fiscus op buitenlands vermogen. Er zijn nieuwe projecten gestart naar aanleiding van bankgegevens van de Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat in Luxemburg en met betrekking tot gegevens van een bank uit het Caraïbisch…

Lees meer

n.a.v. A-G IJzerman 28 juni 2017, ECLI:NL:PHR:2017:644 en ECLI:NL:PHR:2017:645   Op 28 juni jl. heeft Advocaat-Generaal IJzerman twee conclusies uitgebracht over de verlengde navorderingstermijn van artikel 16, lid 4, AWR. De conclusies zijn genomen in de IJssalon-zaak en de Interieurwinkel-zaak.[1] Op grond van artikel 16, lid 4, AWR mag de navorderingstermijn van 5 jaren worden…

Lees meer