Skip to content

Wettelijk gezien is eenieder desgevraagd gehouden de door de inspecteur gevraagde gegevens en inlichtingen te verstrekken die voor de belastingheffing van belang kunnen zijn. Is dit nu een ongelimiteerde bevoegdheid van de inspecteur? Zeker niet! De gevraagde gegevens en inlichtingen moeten van belang kunnen zijn voor de belastingheffing. Bovendien is het de inspecteur verboden om…

Lees meer