Skip to content

De bevoegdheid tot het vaststellen van een navorderingsaanslag verloopt na een termijn van vijf jaren na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan. Voor (kort gezegd) buitenlands vermogen of buitenlandse inkomsten kent artikel 16 lid 4 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen echter een verlengde navorderingstermijn van twaalf jaren. De ratio achter de twaalfjaarstermijn is…

Lees meer