Skip to content

Advocaat-Generaal Niessen is in zijn conclusie van 19 december 2014 (gepubliceerd 23 januari 2015) van mening dat uit de rechtspraak van het EHRM volgt dat het nemo tenetur-beginsel niet alleen ziet op het afleggen van mondelinge of schriftelijke verklaringen (wilsafhankelijk materiaal), maar ook op het gebruik van afgedwongen reeds bestaand materiaal (wilsonafhankelijk materiaal), zoals documenten. Het oordeel…

Lees meer