Skip to content

Naar aanleiding van de conclusie van A-G Machielse van 15 mei 2018, ECLI:NL:PHR:2018:444   De vraag of naast lijfsdwang strafrechtelijke vervolging plaats mocht vinden is recent door A-G Machielse in een conclusie geanalyseerd. In deze zaak is civielrechtelijke lijfsdwang toegepast in verband met het niet betalen van belastingaanslagen én het niet voldoen aan inlichtingenverplichtingen. Daarnaast…

Lees meer