Skip to content

Mw. mr. A.A. Feenstra en mw. mr. G.M. Boezelman, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, nr. 6/7 – oktober 2013 Anke Feenstra en Mariëlle Boezelman bespreken het wetsvoorstel ‘herziening strafbaarstelling faillissementsfraude’, dat eind vorig jaar werd aangekondigd in het kader van het wetgevingsprogramma ‘Herijking Faillissementsrecht’. Met name de hierin opgenomen bepalingen die betrekking hebben op de nieuwe…

Lees meer