Skip to content

Op 20 maart 2015 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin de vraag is beantwoord of aanspraak bestaat op een proceskostenvergoeding en een vergoeding van griffierecht indien een belanghebbende in het ongelijk is gesteld, maar wel een immateriële schadevergoeding toegekend heeft gekregen. In de onderhavige casus is het door belanghebbende ingestelde beroep door de…

Lees meer