Skip to content

Delikt en Delinkwent, Rubriek fiscaal strafrecht, december 2012 In deze rubriek besteden Anke Feenstra en W. Valkenburg aandacht aan recente jurisprudentie van de afgelopen periode. In verband met het nemo tenetur beginsel wordt het recente arrest Chambaz besproken. Verder komen enkele fiscaalstrafrechtelijke uitspraken van de strafkamer van de Hoge Raad alsmede een uitspraak van de civiele…

Lees meer