Skip to content

Sinds 1 januari 2012 is een informatieverplichting opgenomen in artikel 10a AWR. Deze bepaling houdt in dat een belastingplichtige uit eigen beweging bij de Belastingdienst onjuistheden of onvolledigheden moet mededelen zodra hij daarvan op de hoogte is gekomen. De informatieverplichting geldt thans voor: 1) de afgegeven verklaring voor zakelijk gebruik van bestelauto, 2) verklaring geen…

Lees meer