Skip to content

Tot 1 juli 2014 kon gebruik worden gemaakt van de verruimde inkeerregeling, waardoor belastingplichtigen de mogelijkheid kregen om in te keren zonder dat een boete werd opgelegd. In de media is met enige regelmaat gerept over het ‘succes' van deze regeling. Aangezien de Belastingdienst het niet geregeld kreeg om in alle inkeerzaken vóór 30 november…

Lees meer