Skip to content

De bestrijding van financieel-economische fraude staat hoog in het vaandel bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie en daarmee bij het Openbaar Ministerie. Dit blijkt wel uit de invoering van de wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit, waarbij hogere strafmaxima zijn ingevoerd en delictsomschrijvingen zijn geactualiseerd. Steeds vaker valt de vervolging van een fiscaal fraudedelict…

Lees meer