Skip to content

Mr. A.A. Feenstra, Newsletter of the International Bar Association (“IBA”), September 2016, number 1. In deze IBA-newsletter geeft Anke Feenstra een overzicht van de recente ontwikkelingen op internationaal, Europees en nationaal niveau met betrekking tot informatie-uitwisseling tussen belastingautoriteiten. Als gevolg van de “Panama Papers” affaire gaat zij nader in op het belastingverdrag dat sinds 1…

Lees meer