Skip to content

Schone schijn staat centraal in deze column van Anke Feenstra en Dorien Roerink op BijzonderStrafrecht.nl. Zij bespreken het arrest van de Hoge Raad van 12 juli jl. waarin uitspraak wordt gedaan naar aanleiding van een kort geding van de Staat tegen een belastingplichtige met een vordering tot het verstrekken van inlichtingen en gegevens ex artikel…

Lees meer