Skip to content

Subtitel: De reikwijdte van het nemo tenetur-beginsel en de (voorgenomen) faillissementswetgeving. In dit artikel, verschenen in Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving van oktober 2014, gaan Anke Feenstra en Azad Zeeman in op een aantal onderwerpen waarbij de reikwijdte en toepassing van het nemo tenetur-beginsel aan de orde is. Ten eerste is dit het veelbesproken Chambaz-arrest van het…

Lees meer