Skip to content

In het Bundesblatt van 15 maart 2016 maakten de Zwitserse Belastingautoriteiten openbaar dat zij op 3 februari 2016 van de Nederlandse Belastingdienst een verzoek hebben ontvangen om informatie te verstrekken over Nederlandse belastingplichtigen die mogelijk over bankrekeningen bij Credit Suisse beschikten. Deze openbaarmaking is onlangs, op 25 oktober 2016, nogmaals in het Bundesblatt opgenomen. De…

Lees meer