Skip to content

Op 12 september jongstleden heeft het Zwitserse Bundesgericht (de hoogste rechter in Zwitserland) een uitspraak van het Bundesverwaltungsgericht (een lagere Zwitserse rechter) vernietigd. Kort gezegd komt het er op neer dat de Zwitserse autoriteiten alsnog gehoor moeten geven aan een verzoek van de Nederlandse belastingdienst om informatie te verstrekken van Nederlandse rekeninghouders bij de Zwitserse bank UBS.…

Lees meer