Skip to content

Met enige regelmaat publiceert het Openbaar Ministerie een persbericht met nieuwe zaken uit het ‘project Niet-Melders’. Dit betreft een project waarin strafrechtelijk onderzoek wordt verricht wegens het niet melden van ongebruikelijke transacties in het kader van de WWFT.   In een recent bericht van 1 mei 2017 wordt melding gemaakt van een onderzoek bij een…

Lees meer

Hof Amsterdam 21 maart 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1591 HvJ EU 16 mei 2017, ECLI:EU:C:2017:373 De rechtsbescherming bij internationale inlichtingenuitwisseling lijkt ver te zoeken, terwijl de mogelijkheden om informatie uit te wisselen aanzienlijk zijn verruimd en nog verder worden uitgebreid in de nabije toekomst. De kennisgeving van de inlichtingenuitwisseling aan de belastingplichtige is afgeschaft en inzage in correspondentie…

Lees meer