Skip to content

HR 13 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2842 Op 1 januari 2017 is een nieuwe strafbepaling ‘eenvoudig witwassen’ in werking getreden. Daarop vooruitlopend heeft de Hoge Raad op 13 december 2016 alvast van de gelegenheid gebruik gemaakt om toe te lichten hoe deze bepaling moet worden uitgelegd. Eenvoudig witwassen betreft het verwerven of voorhanden hebben van een voorwerp…

Lees meer

Hof Amsterdam 28 oktober 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:5267 De informatieverplichtingen van een belastingplichtige jegens de fiscus reiken ver. De middelen om deze af te dwingen zo mogelijk nog verder. Daarbij kijkt de fiscus graag over de grenzen van het fiscale recht heen. Zo ook in deze casus, waarbij aan een drugshandelaar substantiële belastingaanslagen zijn opgelegd. Hiervoor worden…

Lees meer