Skip to content

Tijdens de zomervakantie van dit jaar verscheen een conclusie van de advocaat-generaal[1] in een op zijn minst opmerkelijke fiscale procedure. Een ‘normaal’ mens zal na het lezen vermoedelijk denken dat de fiscale rechtspraak collectief door een zonnesteek is getroffen. Gelukkig kan de Hoge Raad nog voor verkoeling zorgen en hieraan een einde maken. Waarover maken…

Lees meer

Hoewel artikel 69a AWR op 1 januari 2014 in werking is getreden, was de strafrechtelijke jurisprudentie over deze bepaling schaars. Opvallend was daarom het arrest van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 13 februari jl., waarin over toepassing van artikel 69a AWR is geoordeeld en waarvan wij met veel genoegen kennis namen. Fraudebestrijding is de laatste jaren de…

Lees meer

  Op 24 juli jl. verscheen het bericht dat demissionair staatssecretaris van Financiën Wiebes een internetconsultatie is gestart voor een reeks maatregelen tegen belastingontwijking en –ontduiking. De consultatie ziet onder meer op vier concrete invorderingsmaatregelen.   Via www.internetconsultatie.nl/aanpakbelastingontduiking zijn de documenten te vinden die zien op dit wetsvoorstel dat ter consultatie is voorgelegd. Wat meteen…

Lees meer