Skip to content

Hoge Raad 3 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:127   De discussies over de toepassing van de WVA (Wet vermindering afdracht loonheffing) bij opleidingen slepen zich voort. Het heeft lang geduurd voordat duidelijk was dat geen recht op afdrachtvermindering bestond indien materieel aan alle voorwaarden was voldaan maar niet aan alle formele vereisten was voldaan (zie HR 17…

Lees meer