Skip to content

"Wie bent u?" en "Kunt u zich legitimeren?" zijn vragen van alledag. Werkgevers zijn verplicht hun werknemers te identificeren en daarvan blijk te geven in hun administratie. Ook de Wwft verplicht bepaalde dienstverleners tot identificatie van hun cliënten. Ondanks al deze verplichtingen informeert de overheid weinig actief hoe daar concreet uitvoering aan te geven. Is…

Lees meer