Skip to content

Hoe ga je om met zwaar geëscaleerde belastingdossiers? Elke fiscale advocaat en belasting­ambtenaar heeft vermoedelijk wel eens te maken gehad met een of meerdere totaal uit de hand gelopen conflict(en) tussen belastingdienst en belastingplichtige; de ene procedure na de andere met een veelheid aan klachten bij het management van de belastingdienst en/of de Nationale Ombudsman.…

Lees meer

Het Europese verdedigingsbeginsel is inmiddels ook in de Nederlandse belastingpraktijk doorgedrongen. Regelmatig dient de belastingrechter zich dan ook te buigen over de vraag of het verdedigingsbeginsel is geschonden én of dit tot vernietiging van de bewuste belastingaanslag leidt. Dit recht op verdediging houdt in dat de Belastingdienst de belanghebbende op de hoogte stelt van haar…

Lees meer