Skip to content

Naar aanleiding van conclusie A-G Sánchez-Bordona van 12 september 2017 Sinds de invoering van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: Handvest) zijn nationale rechters indien het EU-recht van toepassing is, in beginsel verplicht vragen over de toepassing of uitleg van de in het Handvest opgenomen grondrechten voor te leggen aan het…

Lees meer