Skip to content

De inspecteur van de Belastingdienst heeft vergaande bevoegdheden tot het vorderen van informatie en inzage in bescheiden. Deze bevoegdheden kunnen in rechte (zélfs op laste van een dwangsom) worden afgedwongen. Het niet voldoen aan de wettelijke informatieverplichting kan ingrijpende gevolgen hebben. Zo kan de bewijslast in een fiscale procedure worden omgekeerd en verzwaard of een…

Lees meer