Skip to content

De inspecteur van de Belastingdienst heeft vergaande bevoegdheden tot het vorderen van informatie en gegevens bij een belastingplichtige. Regelmatig heeft de belastingplichtige het gevoel dat de inspecteur daarbij wel erg ver gaat. Tot 2011 was er geen mogelijkheid om daartegen bezwaar te maken. Dit is in 2011 veranderd door de invoering van de informatiebeschikking (Stb.…

Lees meer