Skip to content

  Op 1 juli 2011 zag de wet-Dezentjé het fiscale levenslicht. Sindsdien is het nodige verschenen over de werking en reikwijdte van artikel 52a AWR en de daarin vervatte informatiebeschikking. In september 2016 is de wet-Dezentjé geëvalueerd. Zoals daarin is herhaald heeft deze wet tot doel de belastingplichtige een betere rechtsbescherming te bieden tegen overmatige,…

Lees meer

Naar aanleiding van: HR 10 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:130 en HR 10 februari 2017, ELCI:NL:HR:2017:192   In twee arresten van vrijdag 10 februari 2017 geeft de Hoge Raad rechtsregels over de informatiebeschikking. Deze rechtsregels zien op de taakverdeling tussen de rechter die over de informatiebeschikking oordeelt en de rechter die in een later stadium over de…

Lees meer

Naar aanleiding van Hof ‘s-Hertogenbosch 30 juni 2016, nr. 14/01008, ECLI:NL:GHSHE:2016:2664 & Hof ‘s-Hertogenbosch 14 juli 2016, nr. 15/01177, ECLI:NL:GHSHE:2016:3001.   De omkering en verzwaring van de bewijslast blijft een terugkerend thema in de fiscale literatuur en jurisprudentie. Hoewel de rechtsbescherming er met de informatiebeschikking (artikel 52a AWR) op vooruit is gegaan, blijft deze regeling…

Lees meer